Wodny wkład do kominka

Jest to urządzenie zamontowane w górnej części paleniska, z dodatkowymi elementami do sterowania. W przypadku kominków już istniejących zamontowanie wkładu wodnego nie wymaga większych przeróbek czy remontu w danym pomieszczeniu gdzie znajduje się kominek. Wystarczy zdemontować obudowę górnej części nad paleniskiem wraz ze znajdującym się tam przewodem kominowym. Montaż w miejscu przewodu kominowego – wylot spalin z paleniska kominka. Odpowiednie ustawienie przepustnicy spalin powoduje wymuszenie dodatkowego obiegu tychże spalin i zmniejszenie prędkości ich przepływu. Przepływając przez odpowiednio wykonane komory (ruszt) oddają ciepło podgrzewając przepływającą wodę. Przed przystąpieniem do wykonania takiego urządzenia należy dokładnie opracować projekt a więc uwzględnić:

-przyłącz, do CO odpowiednie usytuowanie króćców przyłączeniowych powrót i zasilanie

-w najwyższym punkcie króciec do połączenia z naczyniem wzbiorczym co pozwala na automatyczne grawitacyjne odpowietrzenie całego układu wodnego

-wylot do zaworu bezpieczeństwa

-rozmieszczenie czyszczaków

-usytuowanie dźwigni sterowania spalin

Montując odpowiednie połączenia i aparaturę kontrolno-sterującą doskonale współpracuje z innymi urządzeniami grzewczymi (piece opalane gazem). Kominek wówczas funkcjonuje podobnie jak kocioł grzewczy na paliwa stałe. Nośnikiem ciepła jest woda, którą można podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania. Korpus wkładów kominkowych posiada podwójne ścianki a pomiędzy nimi znajduje się przestrzeń, która wypełnia woda. Woda przepływając między ściankami odbiera ciepło i przekazuje do instalacji grzewczej. Odpowiednie zasterowanie przepustnicą spalin pozwala na używanie kominka również w sezonie letnim bez konieczności ogrzewania domu. Ciepło wytworzone z palącego się drewna nie jest kierowane wprost do komina, ale odzyskane w 60% i przez instalację centralnego ogrzewania rozprowadzane do innych pomieszczeń lub podgrzewanie wody użytkowej.